Kære lærerstuderende

 

Velkommen til Virring Skole som nu skal være din praktikskole. Vi ser frem til samarbejdet med dig og vi bestræbe os på at skabe de bedste forudsætninger for en god praktik.

 

På skolen er vi bevidste om, at din praktik indgår i et uddannelsesforløb og at den aktuelle praktikperiode har et sær1igt formål, som skal danne udgangspunkt for samarbejdet mellem dig og dine praktiklærere. Vi forventer, at du sætter dig grundigt ind i de fokusområder og rammevilkår, som seminariet har beskrevet for praktikperioden, og at du sætter personlige mål for praktikperioden. På skolen vil vi sikre, at dine praktiklærere på lignende måde forbereder sig til praktiksamarbejdet med dig.

 

I praktikperioden er dine praktiklærere både elevernes lærer og din lærer. På samme tid skal de i samarbejde med dig tage ansvar for elevernes læring og tage medansvar for din udvikling som lærer. Praktiklærerne skal samarbejde med dig og vejlede dig og de skal stille krav til dig, udfordre dig og give dig udviklingsmuligheder i lærerarbejdet. Vi forventer, at du positivt bidrager til et frugtbart samarbejde og tager medansvar for vejledningens indhold.

 

Undervisningen er det centrale i lærerens arbejde, men med til undervisningen hører en lang række øvrige læreropgaver, som også er vigtige. Sådanne opgaver skal du også deltage i på lige fod med skolens lærere, mens du er i praktik på skolen. Opgavernes karakter og omfang vil du få besked om, ved praktikperiodens begyndelse. Du må være indstillet på, at dine undervisningstimer kun udgør en del af det samlede praktikarbejde, og at møder kan være placeret eftermiddage og aftener.

 

Virring Skole og dens lærere byder dig velkommen til praktikarbejdet og -samarbejdet og opfordrer dig til at søge yderligere information om skolen og om praktikarbejdet her på skolens hjemmeside.

 

Venlig hilsen

Henning Madsen

viceskoleinspektør